בין מלאכים למהלכים


06 Jun
06Jun

עודנו מנתחים את ההבדלים המהותיים בין המלאכים למהלכים,
על מלאכים רוחניים ולא חומרניים שאת הבורא משרתים כמכשירים מתוכנתים ללא מעצורים,
ולעומתם האנשים שמתמידים ומתעלים וללא לאות ממשיכים ואת החומר מקדשים.
ואז חולף לו במפתיע אחד המשגיחים ובקריצה שואל איך המטעמים ועובר להסברים:
כשרבי יהושע למד את הפסוקים הנידונין במסכת פסחים ''עצרת להשם אלקיך'' ו''עצרת תהיה לכם'' הוא הסביר שאינם סותרים
רק צריכים לחצות את החג לחצאים: חציו לה' וחציו לאנשים.
בדרך כלל את ה''חציו לה' '' בתפילות מקיימים
ו''חציו לכם'' במאכלים חלביים וקינוחים.
אולם אחד הצדיקים הפך את הכללים והטעים בריגושים:
בסיום תפילות חג והילולים של משתפכים - את ה''חציו לכם'' כבר מיישמים
ובעת אכילת עוגות חלב ובלינצ'סים את ה''חציו לה''' אנו מקיימים
בכך את החומר אנו מקדשים ומרוממים לאלוקים.
כך כשמשה עלה למרומים השיב למלאכים שאת התורה היו חומדים:
רק לנבראים חומרניים ישנה אפשרות לזיכוכים
עם חוקים, עדות ומשפטים מקיפים את כל רובדי החיים
וכך עם הבורא והתורה מאוחדים לעולמים.