כבוד בנשמה | זוכרים את יום השנהכבוד בנשמה | זוכרים את יום השנה | יִתְגַּדַּל וְיִתְקַדַּשׁ שְׁמֵיהּ רַבָּא

צרו קשר ושריינו אצלנו את התאריך של הקרובים ללבכם
נשמור ביחד את יום השנה לזכותם ולעילוי נשמתם

אמירת קדיש בתפילה ו'לחיים'

לימוד משנה אותיות נשמה

אמירת תהילים - אותיות השם

נתינת צדקה למטרת חסד לעילוי הנשמה

תפילת אל-מלא | אזכרה

נותנים כבוד בנשמה