שותפים בנתינה ובחסד


צדקה וחסד בקהילה

£50

סכום התרומה